Servicevilkår

Velkommen til Footballhunter Tak for at bruge vores produkter og tjenester. Tjenesterne leveres af Footballhunter.com ("Footballhunter"), som ligger i Vesterå, Aalborg, Danmark.

Ved at bruge vores tjenester accepterer du disse vilkår. Læs dem grundigt.

Vores tjenester er meget forskellige, så nogle gange kan yderligere betingelser eller produktkrav (herunder alderskrav) være gældende. Yderligere vilkår vil være tilgængelige hos de relevante tjenester, og disse yderligere vilkår bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger disse tjenester.

Brug af vores tjenester
Du skal følge alle politikker, der er stillet til rådighed for dig i tjenesterne.

Misbrug ikke vores tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre vores tjenester eller forsøge at få adgang til dem ved hjælp af en anden metode end brugerfladen og de instruktioner, vi leverer. Du må kun bruge vores tjenester som tilladt i henhold til loven, herunder gældende eksport- og re-eksportkontrollove og -bestemmelser. Vi kan suspendere eller stoppe med at levere vores tjenester til dig, hvis du ikke overholder vores vilkår eller politikker, eller hvis vi undersøger mistænksom adfærd.

Brug af vores tjenester giver dig ikke ejerskab til nogen intellektuelle ejendomsrettigheder i vores tjenester eller det indhold, du har adgang til. Du må ikke bruge indhold fra vores tjenester, medmindre du har fået tilladelse fra ejeren eller det ellers er lovligt tilladt. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge nogen branding eller logoer, der bruges i vores tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre eventuelle juridiske meddelelser, der vises i eller sammen med vores tjenester.

Vores tjenester viser noget indhold, der ikke er Footballhunters. Dette indhold er eneansvar for den enhed, der gør det tilgængeligt. Vi kan gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller er i strid med vores politikker. Vi kan fjerne eller nægte at vise indhold, som vi med rimelighed tror, er i strid med vores politikker eller loven. Men det betyder ikke nødvendigvis at vi gennemgå indhold, så det skal du ikke antage at vi gør.

I forbindelse med din brug af tjenesterne kan vi sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger. Du kan fravælge nogle af disse meddelelser.

Nogle af vores tjenester er tilgængelige på mobilenheder. Brug ikke sådanne tjenester på en måde, der distraherer dig og forhindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.

Din Footballhunter konto
Du har måske brug for en Footballhunter konto for at kunne bruge nogle af vores tjenester. Du kan oprette din egen Footballhunter konto, eller din Footballhunter konto kan blive tildelt dig af en administrator. Hvis du bruger en Footballhunter-konto, som du har fået tildelt af en administrator, kan forskellige eller yderligere vilkår være gældende, og din administrator kan muligvis få adgang til eller deaktivere din konto.

For at beskytte din Footballhunter konto, hold din adgangskode fortroligt. Du er ansvarlig for den aktivitet, der sker på eller gennem din Footballhunter konto. Prøv ikke at genbruge din Footballhunter konto adgangskode på tredjeparts applikationer. Hvis du lærer om uautoriseret brug af dit kodeord eller Footballhunter-konto, skal du følge disse instruktioner.

Beskyttelse af personlige oplysninger og Copyright beskyttelse
Footballhunters privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger og beskytter dit privatliv, når du bruger vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du, at Footballhunter kan bruge sådanne data i overensstemmelse med vores privatlivspolitikker.

Vi reagerer på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret og afslutter konti for gentagne overtrædere i henhold til processen i henhold til den amerikanske digital millennium-lov om ophavsret. Vi giver information til at hjælpe ophavsretindehavere med at administrere deres immaterielle rettigheder online. Hvis du tror, at nogen overtræder dine ophavsret og ønsker at underrette os, kan du indsende en note i vores Kontaktcenter.

Dit indhold i vores tjenester
Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at uploade, indsende, gemme, sende eller modtage indhold. Du beholder ejerskab af eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, som du har i indholdet. Kort sagt, hvad der tilhører dig forbliver dit.

Når du uploader, sender, gemmer, eller modtager indhold til eller gennem vores Services, giver du Footballhunter (og dem vi arbejder med) en verdensomspændende licens til at bruge, hoste, gemme, reproducere, ændre, oprette afledte værker, kommunikere, offentliggøre, offentligt udføre, offentligt vise og distribuere sådant indhold. De rettigheder, du giver i denne licens, er til det begrænsede formål at drive, fremme og forbedre vores tjenester og udvikle nye. Denne licens fortsætter, selvom du holder op med at bruge vores tjenester.

Vores automatiserede systemer analyserer dit indhold (herunder e-mails) for at give dig personligt relevante produktfunktioner, såsom tilpassede søgeresultater, skræddersyet annoncering og spam og malware-opdagelse. Denne analyse opstår, når indholdet sendes, modtages, og når det er gemt.

Hvis du har en Footballhunter-konto, kan vi muligvis vise dit profilnavn, profilbillede og handlinger du tager på Footballhunter eller på tredjepartsapplikationer, der er knyttet til din Footballhunter-konto (f.eks. anmeldelser, du skriver og kommentarer, du sender) i vores Tjenester, herunder visning i annoncer og andre kommercielle sammenhænge. Vi overholder de valg, du foretager for at begrænse deling eller synlighed indstillinger i din Footballhunter konto.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Footballhunter bruger og gemmer indhold i privatlivspolitikken eller yderligere vilkår for bestemte tjenester. Hvis du sender feedback eller forslag til vores tjenester, kan vi muligvis bruge din feedback eller forslag uden forpligtelse til dig.

Om software i vores tjenester
Footballhunter giver dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge den software, der leveres af Footballhunter som en del af tjenesterne. Denne licens er udelukkende til formål at gøre det muligt for dig at bruge og nyde fordelene ved tjenesten som fastsat af Footballhunter på den måde, som disse vilkår tillader. Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller lease nogen del af vores tjenester eller medfølgende software, og du må heller ikke omdanne eller forsøge at udvinde kildekoden til den pågældende software, medmindre lovgivningen forbyder disse begrænsninger eller du har vores skriftlige tilladelse.

Open source software er afgørende for os. Nogle software, der anvendes i vores tjenester, kan tilbydes under en open source-licens, som vi vil stille til rådighed for dig. Der kan være bestemmelser i open source-licensen, der udtrykkeligt tilsidesætter nogle af disse vilkår.

Ændring og afslutning af vores tjenester
Vi ændrer og forbedrer vores tjenester løbende. Vi kan tilføje eller fjerne funktioner eller egenskaber, og vi kan helt eller holdent suspendere eller stoppe en tjeneste.

Du kan til enhver tid stoppe med at bruge vores tjenester, selvom vi er ked af at se dig gå. Footballhunter kan også stoppe med at levere tjenester til dig, eller til enhver tid tilføje eller oprette nye grænser for vores tjenester.

Vi mener, at du ejer dine data og bevarer din adgang til sådanne data, er afgørende. Hvis vi afbryder en tjeneste, hvor det er rimeligt muligt, giver vi dig en rimelig forhåndsmeddelelse og en chance for at få oplysninger ud af denne tjeneste.

Vores garantier og ansvarsfraskrivelser
Vi leverer vores tjenester ved hjælp af et kommercielt rimeligt niveau af dygtighed og pleje, og vi håber, at du vil nyde at bruge dem. Der er dog visse ting, som vi ikke lover om vores tjenester

Bortset fra hvad udtrykkeligt er angivet i disse vilkår eller yderligere vilkår, giver hverken Footballhunter eller dets leverandører eller distributører særlige løfter om tjenesterne. For eksempel forpligter vi os ikke til indholdet i T
tjenesterne, tjenesteydelsens specifikke funktioner eller deres pålidelighed, tilgængelighed eller evne til at opfylde dine behov. Vi leverer tjenesterne "som de er".

Nogle jurisdiktioner giver visse garantier, som den underforståede garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-overtrædelse. I det omfang loven tillader det, udelukker vi alle garantier.

Ansvar for vores tjenester
Når det er tilladt ifølge loven, vil Footballhunter og Footballhunters leverandører og distributører, ikke være ansvarlig for tabt fortjeneste, indtægter eller data, økonomiske tab eller indirekte, særlige, følgeskader, eksemplariske eller strafferetlige skader.

I det omfang loven tillader det, er Footballhunters samlede ansvar og dets leverandører og distributører for ethvert krav i henhold til disse vilkår, herunder for eventuelle underforståede garantier, begrænset til det beløb, du betalte os for at bruge tjenesterne (eller, hvis vi vælger , at levere ydelserne igen).

I alle tilfælde er Footballhunter og dets leverandører og distributører ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er rimeligt forudsigeligt.

Vi erkender, at du i visse lande har lovlige rettigheder som forbruger. Hvis du bruger tjenestene til et personligt formål, begrænser intet i disse vilkår eller eventuelle yderligere vilkår nogen forbrugsretlige rettigheder, som muligvis ikke fraviges ved kontrakt.

Virksomheders brug af vores tjenester
Hvis du bruger vores tjenester på vegne af en virksomhed, accepterer denne virksomhed disse vilkår. Det indebærer, på Footballhunter og dets datterselskaber, medarbejdere, agenter holdes skadesløs fra ethvert krav, en klage eller handling som følge af eller relateret til brugen af tjenesterne eller overtrædelse af disse vilkår, herunder ethvert ansvar eller udgifter som følge af krav, tab , skader, sager, domme, sagsomkostninger og advokatsalærer.

Om disse Vilkår
Vi kan ændre disse vilkår eller eventuelle yderligere vilkår, der gælder for en tjeneste, for at afspejle ændringer i loven eller ændringer i vores tjeneste. Du bør se på vilkårene regelmæssigt. Vi vil sende meddelelse om ændringer til disse vilkår på denne side. Vi sender besked om ændrede yderligere vilkår i den gældende tjeneste. Ændringer finder ikke anvendelse med tilbagevirkende kraft og vil træde i kraft hurtigere end fjorten dage efter, at de er sendt. Ændringer, der adresserer nye funktioner til en tjeneste, eller ændringer foretaget af juridiske grunde, træder dog straks i kraft. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en tjeneste, bør du afbryde din brug af denne tjeneste.

Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og de yderligere vilkår, vil de yderligere vilkår styre for denne konflikt.

Disse vilkår styrer forholdet mellem Footballhunter og dig. De skaber ikke nogen tredjeparts begunstigede rettigheder.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke træffer handling med det samme, betyder det ikke, at vi giver op om eventuelle rettigheder, som vi måtte have (f.eks. handling i fremtiden).

Hvis det viser sig, at et bestemt udtryk ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke nogen andre vilkår.

Domstole i nogle lande vil ikke anvende dansk ret på visse typer tvister. Hvis du bor i et af disse lande, gælder det, at dansk lovgivning er udelukket fra at blive anvendt, hvis landets love gælder for sådanne tvister relateret til disse vilkår. Ellers er du enig i, at danske regler gælder for eventuelle tvister, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår eller tjenesterne. Hvis domstolene i dit land ikke giver dig tilladelse til at give tilladelse til domstolens jurisdiktion og værneting, vil din lokale jurisdiktion og lokalitet finde anvendelse på sådanne tvister relateret til disse vilkår. I modsat fald vil alle krav, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår eller tjenester, udelukkende blive anfægtet i forbunds- eller statsdomstolene i Danmark, og du og Footballhunter samtykker i personlig domstolskompetence i disse domstole.